Policy

Naturlig skönhet

Jag tror på behandlingar som förstärker och återställer naturlig skönhet. Innan en behandling kommer vi tillsammans överens om vad som ska göras, vad vävnaden klarar och vilka möjligheter och begränsningar behandlingen har. För att undvika överbehandling eller felbehandling som kan skada vävnaden permanent, kan viss typ av behandling nekas.

Säkerhet

För att säkerställa en hälsosam behandling utan biverkningar används endast beprövade material. All behandling journalförs enligt Socialstyrelsens anvisning. Behandlings- och ansvarsförsäkring finns via Folksam och verksamheten är registrerad hos IVO, samt kontrollerad av miljöförvaltningen. All behandling utförs av legitimerad tandläkare Niclas Bergström, med certifikat och fördjupningsutbildningar inom kirurgi, estetisk injektion, ansiktets anatomi och fysiologi och farmakologi.

Alla kunder signerar ett samtyckeskontrakt med information innan behandlingen genomförs.

Behandling avrådes om du är:
- under 18 år
- är gravid eller ammande
- tidigare har fått en allergisk reaktion mot Botulinum toxin typ A
- har någon form av kronisk muskelsjukdom, tex Myasthenia Gravis eller Eaton-Lamberts Syndrom
- inte förstår innebörden av en behandling. Läs gärna mer på fass.se

Avbokningspolicy

Av/ombokning senast 24 timmar innan avtalad tid. Uteblivet besök debiteras med 500:- och faktureras med 7 dagars betalningsfrist.